Versenyképzés

BH Vizsgára felkészítés

BH1 – Alapfokú Kísérőkutya Vizsga

A BH 1.  vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 14 hónapos kor.

A vizsga két részből, “A” kiképzőpályán bemutatott gyakorlatokból és “B” forgalomban való viselkedésből áll. A pályagyakorlatokat a bíró pontozza, és ha a vizsgázó kutya nem éri el a maximálisan adható pontszám 70%-át, akkor az a kutya már nem vehet rész a második (B) ágazatban.

A vizsga végén, értékeléskor nem kap pontszámot a kutya csak „eredményes” vagy „eredménytelen” minősítést. Függetlenül az eredménytől, a vizsga időkorlátozás nélkül bármikor megismételhető, kivéve a vizsga napján. A MEOE tenyésztési és kiállítási szabályzata alapján a BH vizsga nem számít munkavizsgának. /tenyésztésre javasolt minősítésre, kiállításon munka és champion osztályban való indulásra, champion címre nem alkalmas, viszont az HPO őrző-védő munkavizsga előfeltétele/

BH2 – Középfokú Kísérőkutya Vizsga

A BH 2.  vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 15 hónapos kor.

BH3 – Felsőfokú Kísérőkutya Vizsga

A BH 3. vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 16 hónapos kor

IPO vizsgára felkészítés

Az IPO vizsgarendszer 3 munka fázisból áll, és ezek 3, folyamatosan nehezedő feladatsort tartalmaznak:

  • nyomkövetés
  • fegyelmező
  • őrző-védő gyakorlatokból.

Ezek alapján teljesíteni lehet IPO I-II-III szinten a vizsgákat

Nyomkövetés: saját vagy idegen emberek által elhagyott tárgyak megkeresése úgy, hogy a kutya követi az adott személy által hagyott szagmintát és talajsérüléseket.

Fegyelmező: a felvezető utasítására a kutya különféle feladatokat hajt végre, megmutatva a kettőjük között lévő jó kapcsolatot és mellette a kutya vezethetőségét. A feladatok során a kutyának tudnia kell figyelmesen, póráz nélkül láb mellett haladnia, vezényszóra, akár a gazda eltávolodása ellenére is ülni, állni, feküdni, előre futni. Mindeközben közömbösnek kell maradnia idegen kutyára, emberekre, és leadott lövésekre. Tudnia kell apport tárgyat visszahozni különféle akadályokon keresztül is. A kutyának bármikor behívhatónak kell lennie.

Őrző-védő: ez a feladatsor gyakorlatilag egy szituációs „játék”, melynek során azt imitálják, hogy egy rendőr kutyának meg kell keresnie, őriznie, szökés esetén elfognia egy bűnözőt, majd a támadást el kell hárítania, és a végén be kell kísérnie a rendőrhöz. Mindeközben a kutyának folyamatosan erős kapcsolatban kell maradnia a gazdájával, az utasítására fognia, eresztenie kell. Mindez az ösztönök folyamatos váltását igényli, ami rendkívül nehéz feladat. Mégis a szituáció, a küzdés közbeni izgalom miatt általában a felvezetőknek is és a kutyáknak is ez a kedvenc feladatsoruk. Nem utolsó sorban ez a feladat mutatja meg leginkább egy adott kutya ösztönkészletét és idegrendszeri terhelhetőségét.